A & M Städ AB -  Drop in städ
 
RUT-AVDRAGET
 
 RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.
Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.
 
FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET?
 
 1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
 2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
 
HUR GÅR DET TILL?
 
Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket.
 
 HUR STORT ÄR AVDRAGET?
 
Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max
 50 000 kronor per person och år.
 Rutavdrag för dig under 65 år är max 
25 000 kronor per person och år.

Rutavdraget för dig över 65 år är max 
50 000 kronor per person och år.

FÖR VILKA TJÄNSTER?
 
Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.
 • - Städning
 • - Kläd-och textilvård
 • - Trädgårdsarbete
 • - Snöskottning
 • - Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
 • - Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.
 • -IT-tjänster
 • -Flyttjänster
För mer information rekommenderar vi att ni läser Skatteverkets Broschyrer:
Skattereduktion för husarbeteSkattereduktion genom fakturamodellen
Site Builder drivs av Vistaprint